Celodenný program

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovnovzdelávaciu starostlivosť zameranú na predprimárne vzdelávanie detí.

Profesionálne vyučovanie

Vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Najlepšie prostredie

Súčasťou MŠ je telocvičňa a školská priestranná záhrada, ktorú využívajú všetky triedy.

Prečo MŠ Kláštorná?

Naši učitelia

Deťom sa venuje 6 kvalifikovaných učiteliek, vrátane riaditeľky.

Tiché prostredie

Budova MŠ sa nachádza v tichom prostredí, blízko prírody, ktorú s deťmi využívame na pobyt vonku, didaktické aktivity a sezónne aktivity s rodičmi.

Nádherná príroda

Deti majú možnosť pozorovať a skúmať živú a neživú prírodu okolo Váhu a Smrečianky, život hmyzu a vodného vtáctva.

Triedy

Modrý delfínik

Delfínikovia 1. trieda

Pani učiteľky: Bc. Andrea Latečková, Monika Kordošová

Oranžový delfínik

Delfínikovia 2. trieda

Pani učiteľky: Bc. Zdenka Tarageľová riaditeľka, Mgr. Sylvia Kompanová

Zelený delfínik

Delfínikovia 3. trieda

Pani učiteľky: Bc. Anna Bobčáková, Katarína Berníková

V prípade otázok nás kontaktujte