Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Celodenný program

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovnovzdelávaciu starostlivosť zameranú na predprimárne vzdelávanie setí.

Profesionálne vyučovanie

Vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Najlepšie prostredie

Súčasťou MŠ je telocvičňa a školská priestranná záhrada, ktorú využívajú všetky triedy.

Prečo MŠ Kláštorná?

Naši učitelia

Deťom sa venuje 6 kvalifikovaných učiteliek, vrátane riaditeľky.

Tiché prostredie

Budova MŠ sa nachádza v tichom prostredí, blízko prírody, ktorú s deťmi využívame na pobyt vonku, didaktické aktivity a sezónne aktivity s rodičmi.

Nádherná príroda

Deti majú možnosť pozorovať a skúmať živú a neživú prírodu okolo Váhu a Smrečianky, život hmyzu a vodného vtáctva.

Triedy

Modrý delfínik

Delfínikovia 1. trieda

Pani učiteľky: Mária Skubíkova, Anna Rúfusová

Oranžový delfínik

Delfínikovia 2. trieda

Pani učiteľky: Bc. Zdenka Tarageľová riaditeľka, Mgr. Sylvia Kompanová

Zelený delfínik

Delfínikovia 3. trieda

Pani učiteľky: Bc. Anna Bobčáková, Ibolya Liššáková

V prípade otázok nás kontaktujte

Zápis do MŠ 2022/2023


Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí na šk. rok 2022/2023 sa uskutoční 02. 05. 2022 06. 05. 2022 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.