Jedálny lístok

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE DIEŤAŤA

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac vopred na číslo účtu:

Číslo účtu školskej jedálne (IBAN): SK92 5600 0000 0016 0044 3045 + variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)

Jednorázová zálohová platba predškolákov je stanovená vo výške: 31,00 EUR (20 dní).

Predškoláci – OZ:  je stanovená mesačná platba vo výške: 24,00 EUR (20 dní).

Dieťa odhlásiť zo stravy je možné najneskôr do 6:30 ráno.

Odobranie obedu zákonným zástupcom

V prípade neodhlásenia z dôvodu náhleho ochorenia dieťaťa, môže si zákonný zástupca, prvý deň, na základe lekárského potvrdenia odobrať obed do vlastného čistého obedára od 11:00 do 12:00 hod. Predškolákom bude za tento deň odrátaná plná cena stravného t.j. 1.55€ – nieje nárok na dotáciu.